0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Non-Linear Deformation and Stability of Reinforced Concrete Column Under the Long-Time Load/Gelžbetoninės kolonos netiesinės deformacijos ir pastovumas veikiant ilgalaikei apkrovai

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 3, v. 5
Page(s): 176-182
DOI: 10.3846/13921525.1999.10531459
Abstrait:

Ankstesnėje autoriaus publikacijoje [19] paskelbtas geometriškai netiesinės gelžbetoninės konstrukcijos valkšnumo skaičiavimo skaitmeninis metodas įvertinant tempiamos betono zonos pleišėtumą laikant, kad gniuždomas betonas neišeina iš tiesinio valkšnumo ribų. Šiame straipsnyje vertinamas gniuždomo betono netiesinis valkšnumas. Taikomas sluoksniuotasis skerspjūvio modelis. Panaudotos netiesinio valkšnumo pareinamybės, kurios pateiktos Maskvos NIIŽB parengtose rekomendacijose betono valkšnumui ir susitraukimui apskaičiuoti [11]. Atsisakoma nuo valkšnumo kreivių panašumo hipotezės nepriklausomai nuo įtempimų lygio. Supleisėjusio tempiamo betono ir armatūros sąveika modeliuojama taikant išsklidusio plyšio sąvoką kai pagal (3.3) formulę sumuojamos tarp plyšių esančio betono deformacijos ir suvidurkintas plyšio atsivėrimo plotis. Konstrukcijos deformuotasis būvis modeliuojamas geometriškai ir fiziškai netiesiniais strypiniais baigtiniais elementais. Sistemos deformacijų lygtys (4.2) sprendžiamos diskretiniais laiko prieaugiais, randant deformacijų trajektoriją jungtinėje laiko ir poslinkių erdvėje. Pastovumo klausimas sprendžiamas varijuojant apkrovos dydį ir nustatant konstrukcijos egzistavimo kritinį laiko momentą, kai sistemos kitimo pobūdis tampa singuliarus. Taikomas autoriaus sukurtas netiesinis baigtinis elementas ir autoriaus sudaryta netiesinių lygčių sprendimo programa.

Copyright: © 1999 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363792
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021