0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Neural Network Material Modelling/Medžiagų neuroninių tinklų fizikiniai modeliai

Auteur(s):


Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 4, v. 5
Page(s): 250-257
DOI: 10.3846/13921525.1999.10531472
Abstrait:

Straipsnyje supažindinama su neuroninių tinklų metodo taikymų, kuriant fizikinius medžiagų modelius. Neuroninių tinklų metodas, pagrįstas žmogaus smegenų darbo modeliavimo principais, tik šį dešimtmetį praktiškai pradėtas taikyti įvairiose mokslo srityse. Pirmieji du šio straipsnio autoriai pirmieji pasaulyje pritaikė neuroninių tinklų metodą. fizikiniams modeliams kurti. Neuroninį tinklą sudaro mazgai (neuronai), tarpusavyje sujungti ryšiais. Mazgai yra suskirstyti į grupes, vadinamas sluoksniais: pradinių duomenų ir rezultatų sluoksniai bei tarpiniai sluoksniai (1 pav.). Mazgai charakterizuojami aktyvumu, o ryšiai stiprumu. Mazgo aktyvumas nustatomas kaip į jį ateinančių ryšsių stiprumo ir atitinkamų mazgų aktyvumo sandaugų suma. Ryšių stiprumas, kuris gali turėti tiek teigiamą, tiek neigiamą. skaitinę reikšmę, nustatomas neuroninio tinklo „mokymo” metu. Tinklas dažniausiai „mokomas” pradinių duomenų ir rezultatų pavyzdžiu pagal tam tikras mokymo taisykles. Iš visų žinomų neuroninių tinklų bene plačiausiai taikomas grįžtamasis neuroninis tinklas (backpropagation neural network). Straipsnyje supažindinama su grįžtamuoju neuroniniu tinklu, jo „mokymo” taisyklėmis, dinaminiais mazgų kūrimo principais bei tinklų kūrimo metodologija. Straipsnio pabaigoje pateikiama medžiagų fizikinių modelių kūrimo neuroniniais tinklais metodologija.

Copyright: © 1999 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363774
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021