0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

The Method Nnm and Its Application in a Sozoeconomic Analysis of the Process Realization Within a Cycle of a Building Structure/Skaitmeninio tinklo modeliavimo (stm) metodas ir jo taikymas socoekonominei statybos objekto realizayimo analizei

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 5, v. 5
Page(s): 302-311
DOI: 10.3846/13921525.1999.10531480
Abstrait:

Metodas, vadinamas STM (angl. NNM), taikomas analizuojant, planuojant ir kontroliuojant sudėtingus, tarpusavyje susijusius procesus, vykstantys besikeičiančioms sąlygoms, per daugelį metų įgyja skirtingų ypatybių. STM tinklas turi dviejų punktų struktūrą. Viršūnės logika, sudaryta biologinio neurono pavyzdžiu, taikoma tinklui, kuris visiškai skiriasi nuo dirbtinių neuronų tinklų. Ji leido analizuoti aprašymą ir lengvai tirti bei sudaryti tiek deterministinius modelius (pvz., CPM ar PERT), tiek GAN klasės tikimybinius modelius, o drauge ir sprendžiamuosius modelius. Be to, ji sudaro galimybę individualiai pateikti priėmimo, aktyvacijos ir emisijos sąlygas. Ji tinka ir pasirinktiems briaunų bei trajektorijų pavyzdžiams. Analizė apima visus procesus, kurie sudaro organizuotą veiksmų (ciklų) seką, pradedant statybos objektu, baigiant pasirengimu, eksploatacija bei priežiūra. Tai procesai, prasidėję nuo pirmosios idėjos apie objektą, vėliau perėję į planavimą, pasirengimą ir statybą ilgą eksploataciją, remontus ir užsibaigę veiklos nutraukimu. Socoekonominė analizė atsižvelgia į investicijų naudingumą B I (δT), aplinkosauginius privalumus B e (δT) ir neįvertintas išlaidas aplinkosaugai PVe.

Copyright: © 1999 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363768
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021