• DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Lithuanian Gravel Roads and Feasibility of Their Paving/Lietuvos žvyrkeliai ir jų asfaltavimo tikslingumas

Auteur(s):

Médium: article de revue
Langue(s): lv 
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 2, v. 4
Page(s): 134-142
DOI: 10.3846/13921525.1998.10531393
Abstrait:

Straipsnyje pateikiami ir analizuojami Lietuvos žvyrkelių techninės būkles tyrimų rezultatai. Moksliškai pagrindžiamas dangos lygumo—svarbiausio žvyrkeliij būklės techninio bei ekonominio rodiklio—taikymas žvyrkelių asfaltavimo ekonominiam tikslingumui vertinti. Asfaltinės dangos įrengimo tikslingumui nustatyti žvyrkeliuose buvo atlikti eismo stebėjimai, kelio pločio, žvyro dangos sluoksnio storio, žvyro misinio granuliometrinės sudėties, molio, dulkių ir dumblo kiekio, vandens nuleidimo sistemos įrenginiq, kelio sankasos buklės, reikalingo sustojimo matomumo bei dangos lygumo tyrimai. Pažymima, kad tyrimuose pirmą kartą Lietuvoje žvyro bei asfaltinės dangos lygumas buvo nustatytas pagai tarptautinę nelygumų indekso IRI skalę. Tyrimų duomenij pagrindu apskaičiuota žvyro dangos nelygumų didėjimo, išlyginus greideriu, kreivė, taikytina vidutiniam žvyrkelio lygumui nustatyti. Antroje straipsnio dalyje aprašomas teoriniais bei eksperimentiniais tyrimais pagrįstas Lietuvos ekonomines bei klimatines sąlygas atitinkantis žvyrkelių renovacijos ekonominio tikslingumo vertinimo modelis KAMIS. Pateikiami trumpi išlaidų bei santaupų submodelių bei modelio esmės aprašymai, modelio matematinė išraiska ir algoritmo schema. Nustatytas pagrindinis žvyrkelių renovacijos ekonominio tikslingumo vertinimo kriterijus riboto biudžeto sąlygomis—vidinės grąžos norma. Tyrimų metu gauti tarpiniai rezultatai Lietuvos kelių įmonėse naudojami nuo 1995 m., o modelis įdiegtas 1997 m. Pagai KAMIS, 1997 bei 1998 metų žvyrkelių asfaltavimo programų bendras ekonominis efektas 20-ies būsimų metų laikotarpiu 1997 m. kainomis turėtų viršyti 174 mln.Lt.

Copyright: © 1998 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363839
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021