0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

History and Trends of Development of Colloquy/Kolokviumų organizavimo istorija ir tendencijos

Auteur(s):

Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 4, v. 7
Page(s): 265-275
DOI: 10.3846/13921525.2001.10531735
Abstrait:

Per penkiolika metų įvyko aštuoni „Daugiakriterinių sprendimų priėmimo” kolokviumai. 2001 m. Vilniuje įvykęs kolokviumas yra aštuntasis. Ankstesniuose septyniuose „Daugiakriterinių sprendimų priėmimo” kolokviumuose dalyvavo iš viso 105 pranešėjai. Paskelbta 90 straipsnų. Dalyvavo 57 mokslininkai iš septynių valstybių (buvusių VDR, VFR, SSSR, taip pat iš Čekijos, Lenkijos, Danijos, Lietuvos). Straipsnyje trumpai apžvelgiami visų aštuonių kolokviumų dalyvių darbų rezultatai daugiausia dėmesio skiriant mokslo šurnaluose skelbtai kolokviumų medšiagai. Be to, buvo bandyta surinkti informaciją apie kolokviumo dalyvių apgintas habilitacines ir daktaro disertacijas, jų parašytas mokslines knygas kolokviumo tematika, apibendrinti gautus rezultatus. Galbūt ne viską pavyko rasti, tačiau ir surinkta bibliografinė medžiaga yra gana turtinga, taigi verta ją. apibendrinti ir paskelbti. Tai palengvins darbą tiems autoriams, kuriuos domina sprendimų priėmimo statyboje problematika. Kolokviumų darbe dalyvavo 17 profesorių arba habilituotų daktarų (iš jų 7 1986–2000 m. apgynė habilitacines disertacijas) ir 15 mokslo daktarų arba docentų. Kiti dalyviai—moksliniai bendradarbiai, asistentai arba doktorantai. Kolokviumų tematika 27 asmenys iš kolokviumuose dalyvaujančių institucijų apgynė daktaro disertacijas. Nors ne visi šie asmenys tiesiogiai dalyvavo kolokviumo darbe, tačiau jie labai glaudžiai bendradarbiavo su jo dalyviais, konsultavosi su jais, paskelbė bendrų publikacijų. Daugelis kolokviumo dalyvių oponavo savo šalies ir kolegų is užsienio disertacijas, dalyvavo doktorantūros komitetuose, buvo daktaro disertacijų vadovai. Lietuvos atstovai paskelbė 40, Vokietijos—31, Lenkijos—19, Rusijos—4, Čekijos—2, Danijos—1 straipsnius. Kolokviumuose dalyvavo 19 Lietuvos, 18 Vokietijos, 11 Lenkijos, 5 Rusijos, 3 Čekijos ir 1 Danijos mokslininkai. Parengtos 23 knygos. Lietuvos mokslininkai dalyvavo rengiant 18 knygų, Vokietijos mokslininkai—5, Lenkijos—2, Rusijos—3, Danijos—2. Nemaža knygų parengė tarptautiniai kolektyvai.

Copyright: © 2001 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363665
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021
 
Structurae coopère avec
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
e-mosty Magazine
e-BrIM Magazine