0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Formulation of Prerequisites for the Formation of Quality Assurance System for Construction Production in the Republic of Lithuania/Statybos kokybės kontrolė lietuvos respublikoje

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 11, v. 3
Page(s): 82-89
DOI: 10.3846/13921525.1997.10531358
Abstrait:

Straipsnyje nagrinėjama sztatybos produkcijos kokybės kontrolės būklė šakos restrūktūrizavimo laikotarpiu. Aptariamos pagrindinės avarinių ir dcfektinių situacijų priežastys įvairiose inveslicinio proceso stadijose (tikslai—projektavimas—statyba—eksploatavimas). Statybos produkcijos kokybės užtikrinimas nagrinėjamas taip pat pagal investicinio proceso stadijas. Aptariami kiekvienos stadijos dalyviai ir jų atsakomybė atliekant kokybės kontrolę. Tikslų nustatymo stadijoje galimi 3 pagrindiniai dalyviai: užsakovas, konsultantai ir valstybės institucijos. Pažymima, jog teisingam savo idėjos formulavimui, finansinių galimybių įvertinimui užsakovui tikslinga naudotis konsultantų paslaugomis. Šios stadijos pagrindinis produktas yra projektavimo užduotis. Valstybės institucijų vaidmuo šioje stadijoje—žemės sklypo valdos įforminimas, projektavimo sąlygų bei sklypo paso išdavimas. Projektavimo stadijos svarbiausi dalyviai—projektuotojai. Būtent jų kvalifikacija ir bendradarbiavimo su užsakovu lygis bei formos lemia projektavimo dokumentų kokybę. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikoje pradedama praktika užsakovui skiriant atstovauti savo interesams vadinamąjį projekto vadybininką. Šioje stadijoje valstybės institucijų pagrindinė funkcija, užtikrinant projekto kokybę, yra projekto derinimas. Statybos stadijoje užtikrinant produkcijos kokybę pagrindinis vaidmuo tenka rangovui. Tačiau kokybei turi įtakos ir kiti dalyviai: techninė priežiūra, autorinė priežiūra, valstybinė ir inspekcinė kokybės kontrolė, ekspertai. Pažymima, jog būtent šioje stadijoje kokybės užtikrinimas Lietuvos Respublikoje nėra susistemintas ir sutvarkytas. Valstybės institucijos įsitraukia tik ginčytinais atvejais, kuomet defektai jau išryškėję. Formaliai vykdoma techninė, dažnai ir autorinė priežiūra. Siūloma šalyje laipsniškai įvesti statybos kokybės auditą (nevalstybinė nepriklausoma instituera, pripažinta ir juridiškai įteisinta). Eksploatacijos stadijoje kokybė, statinio ilgalaikiškumas daugiausia priklauso nuo užsakovo (vartotojo). Nagrinėjamas skirtingas įvairių paskirčių statinių norminis eksploatavimo stadijos aprūpinimas. Straipsnyje siūloma statybos kokybės užtikrinimo sistema Lietuvos Respublikai, esanti formavimosi stadijoje. Akcentuojama nevaistybinių institucijų formavimosi svarba, laipsniškas perėjimas nuo direktyvinės kokybės kontrolės prie reguliavimo metodų. Kokybės formavimas bei užtikrinimas laike turėtų tapti statybos produktus tiesiogiai gaminančių įmonių, o kontrolė—nevalstybinių institucijų rūpesčiu.

Copyright: © 1997 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363875
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021