0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Criteria of Adequacy for Building Thermal Behaviour/Pastatų grupavimas pagal šiluminės būsenos kriterijus

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 3, v. 4
Page(s): 173-177
DOI: 10.3846/13921525.1998.10531400
Abstrait:

Statybinės normos (RSN 143–92/94) reglamentuoja leistinas atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertes. Tačiau net ir nustačius visoms atitvaroms vienodas šilumos perdavimo koeficiento vertes, atskirų pastatų savitieji šilumos nuostoliai šildomojo ploto ar tūrio atžvilgiu iš esmės skiriasi. Šis skirtumas svyruoja nuo 1,3 iki 2,7 karto. Tai dideli skaičiai. Empiriškai ir analitiškai nustatyta, kad yra du kriterijai, kurie leidžia gana tiksliai klasifikuoti pastatus į 8 grupes pagal jų šiluminės būklės ir savitųjų šilumos nuostolių panašumą. Vienas iš jų ( Ke ) rodo pastatų atitvarų matmenų santykių panašumą, kitas ( Kb )—šilumos nuostolių panašumą. Visi pagal šiuos kriterijus sugrupuoti pastatai sklandžiai koreliuoja. Įrašant pagal kriterijų Kh panašias šilumos režimo grupes į funkcijos q=f(Ah) (ši funkcija aprašo pastato savituosius šilumos nuostolius šildomojo ploto atžvilgiu) kreivės trajektoriją, nustatyta, kad panašios šiluminės būklės pastatai glaudžiai grupuojasi atskiruose šios kreivės taškuose į šilumos nuostolių (funkcijos) ir pastato dydžio bei formos (argumentas) apibrėžtus laukelius. Sklaidos ribos siekia nuo ±2% iki ±10%. Išvados: Pastatų, suprojektuotų su analogiškomis ir lygiavertėmis atitvaromis, šiluminės energijos sąjiaudos vienetinio šildomo ploto (ar tūrio) atžvilgiu gali labai skirtis. Egzistuoja kriterijai, kurie leidžia skirtingų ar analogiškų atitvarų pastatus grupuoti į panašios šiluminės būklės pastatų grupes. Pastatų grupavimas leidžia skirtingai ir objektyviai reglamentuoti šiluminės energijos suvartojimo dydžius priklausomai nuo pastato grupės. Pastatų grupavimas į panašios šiluminės būklės grupes atitinka susiklosčiusias pastatų planinės-erdvinės struktūros schemas ir joms neprieštarauja.

Copyright: © 1998 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363825
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021