0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Creation of Rational Entrepreneurship Conditions in Construction Industry of Lithuania/Racionalų verslininkystės sąlygų lietuvos statybos pramonėje kūrimas

Auteur(s):Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 1, v. 4
Page(s): 78-85
DOI: 10.3846/13921525.1998.10531383
Abstrait:

Straipsnyje siekiama kompleksiškai išanalizuoti makro- ir mikrofaktorius, veikiančius Lietuvos statybos pramonės (SP) efektyvumą, numatyti SP plėtros tendencijas ir pateikti rekomendacijas jos konkurencingumui didinti. Tai atliekama analizuojant ES šalių patirtį ir ją pritaikant Lietuvai, atsižvelgiant į jos specifinę istorijǎ, išsivystymo lygį, poreikius ir tradicijas. Visų pirma išanalizuota būtinybė suderinti Lietuvos statybos industriją reglamentuojančius įstatymus su atitinkamais ES dokumentais (konkurencinė politika, įmonių įstatymas, socialinė politika, darbo sąlygos ir sveikata bei sauga, aplinkosaugos politika, standartai ir normos, statybos kontrolę reglamentuojantys norminiai dokumentai, statybos finansavimas, specialistų kvalifikacijos pripažinimas, valstybiniai-visuomeniniai užsakymai, struktūriniai fondai, tyrimų bei plėtros fondai ir t.t.). Antra, analizuojamos galimybės sudaryti efektyvią kintamą SP ir SP verslininkystės aplinką, parenkant racionalius makro- ir mikrofaktorius (finansinė politika, monetarinė politika, vyriausybės kišimasis į statybos rinką, organizacijų finansavimo šaltiniai, darbo našumas ir žemo darbo našumo statyboje priežastys ir t.t.). Šiam tikslui pasiekti siūloma išanalizuoti įvairius kintamus makro- ir mikroaplinkos derinius, šiuo metu esancius ES šalyse. Po analizės bus išrinkti racionaliausi makro- ir mikrofaktorių deriniai Lietuvai. Įdiegus šiuos derinius praktikoje, manome, efektyviau būtų vystoma SP ir sudaromos geresnės sąlygos SP verslininkystei plėtoti.

Copyright: © 1998 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363851
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021