• DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

A Decision Support System Applying Multicriteria Synthesis Methods in Construction/Sprendimų paramos sistema, taikant daugiakriterinius sintezės metodus statyboje

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): lv 
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 6, v. 6
Page(s): 464-468
DOI: 10.3846/13921525.2000.10531632
Abstrait:

Autorius savo mokslinių tyrimų pagrindu pasirinko daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodiką, šios metodikos Problematiką ir tyrimo metodų plėtrą. Nagrinėjami esami vienpakopiai daugiakriterinių sprendimų priėmimo būdai statybos technologijos srityje bei autoriaus siūlomi daugiapakopiai daugiakriterinių sprendimų sintezės metodai. Atskirų struktūrų sujungimo į bendrą sistemą kartu sprendžiant skirtingose pakopose esančių alternatyvų tarpusavio ryšių suderinamumo problemas nagrinėjimas yra labai svarbus daugiakriterinių sprendimų srityje. Sprendimo šiais metodais tikslas yra nagrinėjamame statybos komplekse sujungti kelių analizuojamų statybos procesų ar projektų altematyvas į bendrą statybos sistemą. Tuo yra siekiama dar tikslų nustatymo bei projektavimo stadijose išvengti galimų klaidų būsimoje statyboje. Autoriaus patobulinti ir sukurti projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės metodai yra nauja daugiakriterinių sprendimų metodų šaka. Pagal sukurtų daugiakriterinių sprendimų sintezės metodų algoritmus parengti kompiuteriniai metodų modeliai yra integruoti į naujai sukurtą sprendimų paramos sistemą statyboje SPS_DS. Pagal SPS_DS sistemą atlikti praktiniai tyrimai. Pateikti autoriaus išspręstų dviejų realiai pastatytų pastatų kelių konstrukeinių elementų bei statybos procesų daugiapakopės daugiakriterinės analizės sintezės metodais pavyzdžiai. Taip pat sukurta pradinė SPS_DS statyboje kai kuriuos konstrukeinius elementus (pastato karkasą, isorines sienas, pertvaras. fasado apdailą. langus. stogą ir t. t.) bei statybos procesus (projekto. rangovo parinkimą) aprasanti duomenų bazė (DBS).

Copyright: © 2000 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363710
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  27.08.2019