0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

International Journal of Structural Stability and Dynamics - v. 15, n. 1 (Januar 2015)

Erschienen: Januar 2015

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Basaglia, Cilmar / Camotim, Dinar 1540004
Singh, Sandeep / Singh, Jeeoot / Shula, Karunesh Kumar 1540002
Chen, Yun / Wang, Fuliang 1450032
Mishra, Itishree / Sahu, Shishir Kumar 1540001
Lv, Binglin / Li, Wanyou / Ouyang, Huajiang 1450035
Guo, Tao / Ye, Yanghui / Li, Guojun 1450076
Asgari, Banafsheh / Osman, Siti Aminah / Adnan, Azlan bin 1540005
Mishra, Uttam Kumar / Sahu, Shishir Kumar 1540006
Song, Qian-Yi / Heidarpour, Amin / Zhao, Xiao-Ling / Han, Lin-Hai 1450033
Chen, Shi-Shuenn / Shi, Jun-Yang 1450031
Aboshio, Aaron / Green, Sarah / Ye, Jianqiao 1450036
He, Xin-Dang / Gou, Wen-Xuan / Liu, Yong-Shou / Gao, Zong-Zhan 1450034
 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  32008
 • Veröffentlicht am:
  14.08.2019
 • Geändert am:
  14.08.2019