• DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Teilen

Folgen

Soil Mechanics and Foundation Engineering - v. 16, n. 6 (November 1979)

Erschienen: November 1979

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Malikova, T. A. 342-346
Mufazalov, M. G. / Demidov, V. V. 313-315
Martem'yanov, A. I. / Piskarev, V. V. 316-320
Klein, G. K. / Karavaev, V. N. 321-324
Ponomarev, V. D. / Sorokin, V. A. / Fedoseev, Yu. G. 328-331
Khrustalev, L. N. 332-337
Fedorov, B. S. / Valeev, R. Kh. 297-300
Burov, Yu. E. / Kiselev, V. I. / Mikhlin, A. L. / Smirnov, Yu. S. 304-309
Il'ichev, V. A. / Barkan, D. D. / Shekhter, O. Ya. / Golubtsova, M. N. / Temkin, L. E. 338-341
Kulachkin, B. I. 301-303
Arshakuni, D. E. / Golubkov, V. N. 325-327
Klimov, V. T. / Ol'shevskii, G. F. / Rukavtsov, A. M. / Serebro, A. Ya. / Almazov, A. N. / Nikolaevskii, M. Yu. 310-312

Anzeige

 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  20070
 • Erstellt am
  11.12.2018
 • Geändert am
  11.12.2018
Premium Partnerships