• DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Teilen

Folgen

Soil Mechanics and Foundation Engineering - v. 18, n. 6 (November 1981)

Erschienen: November 1981

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Fayans, V. L. / Luchkovskii, I. Ya. / Lekumovich, G. S. 237-241
Sorochan, E. A. / Tabunshchik, V. N. 225-230
Isaev, B. N. / Zelenskii, V. Yu. 221-224
Shvets, V. B. / Lushnikov, V. V. / Yarovoi, Yu. I. 231-236
Mednikov, I. A. / Glushkov, G. I. / Matveev, S. A. 253-256
Shevelev, V. B. / Seleznev, V. A. / Umanskii, A. B. 218-220
Rafal'zuk, V. L. / Bagdasarov, Yu. A. 247-249
Boiko, N. V. / Moiseev, Yu. N. 213-217
Mirenburg, Yu. S. / Sorokin, V. A. / Fedoseev, Yu. G. 250-252
Zaretskii, Yu. K. / Kapustin, V. K. / Lushnikov, V. V. / Sukanov, V. I. 242-247

Anzeige

 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  20064
 • Erstellt am
  11.12.2018
 • Geändert am
  11.12.2018
Premium Partnerships