• DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Soil Dynamics and Earthquake Engineering - Juli 2013

Erschienen: Juli 2013

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Régnier, J. / Michel, C. / Bertrand, E. / Gueguen, P. 162-167
Zhang, Sherong / Wang, Gaohui / Sa, Wenqi 16-27
Argyroudis, Sotirios / Kaynia, Amir M. / Pitilakis, Kyriazis 106-116
Mukhopadhyay, Suparno / Gupta, Vinay K. 1-15
Mukhopadhyay, Suparno / Gupta, Vinay K. 38-52
Mittal, H. / Kumar, A. / Singh, S. K. 53-61
Dogan, Onur / Anil, Özgür / Akbas, Sami O. / Kantar, Erkan / Erdem, R. Tuğrul 168-181
Shi, Zhifei / Huang, Jiankun 204-212
Churilov, Sergey / Dumova-Jovanoska, Elena 85-105
Wang, Hai / Liu, Weiqing / Zhou, Ding / Wang, Shuguang / Du, DongSheng 192-203
Liu, Tielin / Luan, Yu 182-191
Conti, Riccardo / Viggiani, Giulia M. B. 143-150
Trombetta, N. W. / Mason, H. B. / Chen, Z. / Hutchinson, T. C. / Bray, J. D. / Kutter, B. L. 117-133
Cazzani, Antonio / Ruge, Peter 151-161
Zhang, Ke / Cao, Ping 62-71
Tripe, R. / Kontoe, S. / Wong, T. K. C. 72-84
Guo, Lin / Wang, Jun / Cai, Yuanqiang / Liu, Hanlong / Gao, Yufeng / Sun, Honglei 28-37
Ávila-Carrera, R. / Sánchez-Sesma, F. J. 134-142

Anzeige

 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  28913
 • Erstellt am
  11.07.2019
 • Geändert am
  26.07.2019
Premium Partnerships