0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Latin American Journal of Solids and Structures - v. 16, n. 6 (2019)

Erschienen: 2019

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Garcia, Jean Rodrigo / de Albuquerque, Paulo José Rocha
Wang, Xiao-Fei / Jiang, Bin-Song / Zhang, Qiang / Lu, Meng-Meng / Chen, Miao
Yuan, Xin / Zhu, Chaoyu / Hu, Jiangbei / Zhang, Yuye
Jothimani, B. / Umarani, C.
Kim, Wooram
Ke, Wu / Shuaishuai, Cui / Qianjin, Zhang / Zheng, Zhang / Jiahui, Zhao / Yalin, Yu
Garcia, Fernando Gonçalves / Ramos Jr., Roberto
Thipprasert, Anawat / Buachart, Chinnapat / Hansapinyo, Chayanon / Limkatanyu, Suchart
França Júnior, Davidson de Oliveira / Ribeiro, Paulo Marcelo Vieira / Pedroso, Lineu José
Lima, Douglas Mateus de / López-Yánez, Pablo Aníbal / Pereira, Matheus Alves
 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  52962
 • Veröffentlicht am:
  10.12.2020
 • Geändert am:
  10.12.2020