0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Journal of Modern Transportation - v. 21, n. 2 (Juni 2013)

Erschienen: Juni 2013

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Guo, Ai / Chen, WeiRong / Li, Qi / Liu, Zhixiang / Que, Haidan 79-85
Chen, Liang / Chen, Shougen / Tan, Xinrong 86-94
Chen, Yangzhou / Bi, Hong / Zhang, Defu / Song, Zhuoxi 117-124
Huang, Guoqing / Chen, Xinzhong / Li, Mingshui / Peng, Liuliu 125-134
Papini, S. / Pugi, L. / Rindi, A. / Meli, E. 95-102
Fang, Mingjing / Cerdas, Sergio Fernández / Qiu, Yanjun 103-110
Zhu, Hongwei / Yao, Lingkan / Luo, Yuan 111-116
Yu, Mengge / Zhang, Jiye / Zhang, Weihua 73-78
 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  24249
 • Veröffentlicht am:
  18.12.2018
 • Geändert am:
  18.12.2018