0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Journal of Modern Transportation - v. 25, n. 4 (November 2017)

Erschienen: November 2017

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Shan, Wei / Wei, Lai / Chen, Kai 250-260
Wang, Meng / Zhu, Liangliang / Le, Anh V. / Noelle, Daniel J. / Shi, Yang / Zhong, Ying / Hao, Feng / Chen, Xi / Qiao, Yu 218-222
Sumpavakup, Chaiyut / Ratniyomchai, Tosaphol / Kulworawanichpong, Thanatchai 223-235
Yu, Xin / Prevedouros, Panos D. 236-249
Qiu, Cong / Cookson, John / Mutton, Peter 261-267
Liu, Pengjie / Xu, Xiangdong / Chen, Anthony / Yang, Chao / Xiao, Longwen 205-217
Liao, Ping / Zhao, Renda / Wei, Xing / Jia, Yi / Cui, Lingzhi / Wang, Yongbao 279-286
Javid, Muhammad Ashraf / Mehmood, Tahir / Asif, Hafiz Muhammad / Vaince, Ahsan Ullah / Raza, Mohsin 268-278
 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  24231
 • Veröffentlicht am:
  18.12.2018
 • Geändert am:
  30.06.2019