• DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

International Journal of Structural Stability and Dynamics - v. 18, n. 4 (März 2018)

Erschienen: März 2018

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Ma, Jianjun / Liu, Fengjun / Gao, Xiaojuan / Nie, Mengqiang 1850061
Ashok, Shushanth / Pitchaimani, Jeyaraj 1850059
Huang, Xinyi / Fu, Chung C. / Zhuo, Weidong / Yan, Quanzhe / Sun, Ying 1850053
Zarepoor, Masoud / Bilgen, Onur 1850047
Zhang, Pei / Feng, Jian 1850048
Rizov, V. 1850051
Rajanna, T. / Banerjee, Sauvik / Desai, Yogesh M. / Prabhakara, D. L. 1850058
Esfandiari, Akbar / Vahedi, Maryam 1850054
Parida, Smita / Mohanty, Sukesh Chandra 1850049
Bai, Jiulin / Yang, T. Y. / Ou, Jinping 1850050
Lu, Long / Li, Jianzhong 1850052
Rong, Dalun / Fan, Junhai / Lim, C. W. / Xu, Xinsheng / Zhou, Zhenhuan 1850055
Sharifinsab, Ehsan / Mojahedi, Mahdi 1850057
Er, G. K. / Wang, K. / Iu, V. P. 1850062
Yang, Judy P. / Chen, Bo-How 1850056
Ma, Li-Hong / Ke, Liao-Liang / Wang, Yi-Ze / Wang, Yue-Sheng 1850060
 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  31977
 • Veröffentlicht am:
  14.08.2019
 • Geändert am:
  14.08.2019