0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

International Journal for Computational Civil and Structural Engineering / Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций - v. 14, n. 1 (März 2018)

Erschienen: März 2018

Artikel in dieser Ausgabe

Autor(en) Titel Seite(n)
Zveryayev, Еvgeniy M. / Larionov, Evgeniy A. 49-63
Dmitriev, Dmitry S. 26-35
Rybakov, Аnatoly V. / Ivanov, Evgeniy V. / Sedov, Dmitry S. / Ivanova, Lubov V. 155-163
Kuzmina, Ludmila I. / Osipov, Yuri V. / Vetoshkin, Nikita V. 92-101
Potapov, Vadim V. / Shepitko, Elena S. 137-144
Pyatikrestovsky, Konstantin P. / Travush, Vladimir I. / Pogoreltsev, Alexander A. / Klyukin, Alexander A. 145-154
Koreneva, Elena B. 71-77
Mondrus, Vladimir L. / Sizov, Dmitry K. 126-136
Kirsanov, Mikhail N. 64-70
Andreev, Vladimir I. / Polyakova, Lyudmila S. 178-184
Mozgaleva, Marina L. / Akimov, Pavel A. / Semin, Dmitry F. 113-125
Kosytsyn, Sergey B. / Akulich, Vladimir Y. 78-91
Zhavoronok, Sergey I. 36-48
Shabanov, Vsevolod A. 171-177
Tyapin, Alexander G. 164-170
Belostotsky, Alexander M. / Nagibovich, Alexander I. 14-25
Lantsova, Irina Yu. / Afanasyeva, Irina N. 102-112
 • Über diese
  Datenseite
 • IssueID
  30690
 • Veröffentlicht am:
  02.08.2019
 • Geändert am:
  05.08.2019