^ A Postprocessed Error Estimation in the Finite Element Analysis/Poprocesorinis paklaidų nustatymas baigtinių elementų analizėje | Structurae
0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

A Postprocessed Error Estimation in the Finite Element Analysis/Poprocesorinis paklaidų nustatymas baigtinių elementų analizėje

Autor(en):
Medium: Fachartikel
Sprache(n): Lettisch
Veröffentlicht in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 1, v. 4
Seite(n): 29-35
DOI: 10.3846/13921525.1998.10531376
Abstrakt:

Straipsnyje pateikiamas originalus metodas poprocesoriniam aukštesnės tikslumo klasės sprendiniui gauti. Šis būdas paremtas superkonvergavimo pradinio baigtinių elementų sprendinio savybėmis. Įrodyta, kad kiekviename elemente egzistuoja taškai, kuriuose baigtinių elementų sprendinys turi didesnį konvergavimo greitį palyginti su globaliu visai diskrečiajai erdvei įrodomu konvergavimo greičiu. Šie taškai vadinami superkonvergavimo baigtinių elementų sprendinio taškais. Poslinkių lauko superkonvergavimo taškai sutampa su baigtinių elementų mazgo taškais. “Superkonvergavimo lopinio atstatymo” būdas originaliai buvo panaudotas aukštesnės tikslumo klasės gradientų laukų (įtempčių, deformacijų) radimui. Šiame darbe pateikta šio “superkonvergavimo lopinio atstatymo” būdo versija, pritaikyta tiesioginiams aproksi-macijos kintamiesiams (poslinkiams). Pagrindinę pasiūlyto metodo idėją sudaro atstatyto poslinkių lauko interpoliavimas naudojant superkonvergavimo poslinkių reikšmes mažiausių kvadratų būdu. Su gautu poprocesoriniu sprendiniu gali būti įvertinta tikroji baigtinių elementų sprendinio paklaida bei jos pasiskirstymas tyrinėjamoje konstrukcijoje. Skaitiniai eksperimentai atlikti naudojant tiesinius keturkampius ir trikampius baigtinius elementus. Atlikus skaitinių rezultatų analizę, galima padaryti šias išvadas: Poprocesorinio sprendinio paklaidos, išreikštos energine norma, konvergavimo greitis yra viena eile aukštesnis nei pradinio baigtinių elementų sprendinio. Poprocesorinio sprendinio, gauto pasiūlytu metodu, paklaidos yra mažesnės už paklaidas, gautas viena iš populiariausių procedūrų, sukurta Zienkiewicziaus ir Zhu.

Copyright: © 1998 The Author(s). Published by VGTU Press.
Lizenz:

Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden.

 • Über diese
  Datenseite
 • Reference-ID
  10363849
 • Veröffentlicht am:
  12.08.2019
 • Geändert am:
  02.06.2021