0
  • DE
  • EN
  • FR
  • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Die folgende Bibliografie enthält alle in dieser Datenbank indizierten Veröffentlichungen, die mit diesem Namen als Autor, Herausgeber oder anderweitig Beitragenden verbunden sind.

  1. Zhao, Yujing / Liu, Yanming / Shi, Tao / Gu, Yuan / Zheng, Bingmiao / Zhang, Kai / Xu, Jinhao / Fu, Yuanyuan / Shi, Shichong (2020): Study of mechanical properties and early-stage deformation properties of graphene-modified cement-based materials. In: Construction and Building Materials, v. 257 (Oktober 2020).

    https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119498

  2. Liu, Yanming / Shi, Tao / Zhao, Yujing / Gu, Yuan / Zhao, Zhifang / Chen, Jiabin / Zheng, Bingmiao / Shi, Shichong (2020): Autogenous Shrinkage and Crack Resistance of Carbon Nanotubes Reinforced Cement-Based Materials. In: International Journal of Concrete Structures and Materials, v. 14, n. 1 (7 Januar 2020).

    https://doi.org/10.1186/s40069-020-00421-0

Eine Veröffentlichung suchen...

Nur verfügbar mit
Mein Structurae