0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Gediminas Marčiukaitis

Die folgende Bibliografie enthält alle in dieser Datenbank indizierten Veröffentlichungen, die mit diesem Namen als Autor, Herausgeber oder anderweitig Beitragenden verbunden sind.

 1. Marčiukaitis, Gediminas (2001): Statybos Konstrukciju Mokslas—praktikai. In: Statyba = Building Construction = Строительство, v. 7, n. 6 (Januar 2001).

  https://doi.org/10.1080/13921525.2001.10531706

 2. Marčiukaitis, Gediminas (1999): Statybiniu Konstrukciju Tyrinetoju Ir Naudotoju Problemos. In: Statyba = Building Construction = Строительство, v. 5, n. 4 (Januar 1999).

  https://doi.org/10.1080/13921525.1999.10531439

 3. Jokūbaitis, Aidas / Valivonis, Juozas / Marčiukaitis, Gediminas (2016): Analysis of Strain State and Cracking of Cocnrete Sleepers. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 22, n. 4 (August 2016).

  https://doi.org/10.3846/13923730.2016.1147494

 4. Šalna, Remigijus / Marčiukaitis, Gediminas (2007): The Influence of Shear Span Ratio on Load Capacity of Fibre Reinforced Concrete Elements With Various Steel Fibre Volumes. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 13, n. 3 (September 2007).

  https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636439

 5. Juknevičius, Linas / Marčiukaitis, Gediminas / Valivonis, Juozas (2006): Influence of Technological Factors on the State of Stress and Strain in Three-layer Reinforced Concrete Structures. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 12, n. 3 (September 2006).

  https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636393

 6. Zabulionis, Darius / Marčiukaitis, Gediminas (2003): The Influence of Mortar Microstructure on Its Thermal Expansion Coefficient. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 9, n. 1 (März 2003).

  https://doi.org/10.3846/13923730.2003.10531300

 7. Marčiukaitis, Gediminas / Juknevičius, Linas (2002): Influence of the Internal Layer Cracks on the Cracking of Flexural Three-layer Concrete Members. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 8, n. 3 (September 2002).

  https://doi.org/10.3846/13923730.2002.10531270

 8. Marčiukaitis, Gediminas / Valivonis, Juozas / Vaškevičius, Andrius (2001): Analysis of Behaviour of Composite Elements With Profiled Steel Sheet/Lenkiamųjų kompozitinių elementų, armuotų profiliuotais metalo lakštais, darbo analizė. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 7, n. 6 (Dezember 2001).

  https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531768

 9. Marčiukaitis, Gediminas (2000): Estimation of Shrinkage Deformations of Masonry By Determining Cracking of Internal Building Walls/Mūro susitraukimo deformacijų įvertinimas, analizuojant pastatų vidinių sienų supleišėjimą. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 6, n. 1 (Februar 2000).

  https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531558

 10. Marčiukaitis, Gediminas / Šneideris, Arnoldas (1999): Determination of Relationship Σ(Ε) Over the Yield Stress of Concrete Reinforcing Steels/Tempiamosios armatūros σ(ε) priklausomybės virš takumo ribos nustatymas. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 5, n. 4 (August 1999).

  https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531470

 11. Marčiukaitis, Gediminas / Popovas, Vladimiras (1999): Estimation of Multilayered Wall Slenderness Depending on Behaviour of Flexible Ties/Sluoksniuotųjų sienų liaunio įvertinimas, atsižvelgiant į lanksčių ryšių darbą. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 5, n. 1 (Februar 1999).

  https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531426

 12. Marčiukaitis, Gediminas (1998): The Influence of Sudden Increase in Temperature and Humidity on Stress-Strain States in Exterior Finishing Layers of Multileaf Walls With Flexible Ties/Staigaus temperatūros ir drėgmės padidėjimo įtaka sluoksniuotųjų sienų su lanksčiais ryšiais išorinių. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 4, n. 3 (September 1998).

  https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531408

 13. Marčiukaitis, Gediminas (1998): Determination of Creep Parameters in Layers of Building Composites/Sluoksniuotųjų statybinių kompozitų valkšnumo parametrų nustatymas. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 4, n. 2 (Juni 1998).

  https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531388

 14. Šneideris, Arnoldas / Marčiukaitis, Gediminas (2000): Strain-Stress Analysis of Reinforced Concrete Beams Strengthened Without Unloading By Exterior Reinforcement/Apkrautų gelžbetoninių sijų, stiprinamų papildoma armatūra, įtempių-deformacijų būvio analizė. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 6, n. 5 (Oktober 2000).

  https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531607

 15. Marčiukaitis, Gediminas (2001): Shrinkage Influence on Stress-Strain State of Composite Masonry Members/Susitraukimo deformacijų įtaka kompleksinių mūro elementų įtempių ir deformacijų būviui. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 7, n. 3 (Juni 2001).

  https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531721

 16. Marčiukaitis, Gediminas / Šalna, Remigijus / Jonaitis, Bronius / Valivonis, Juozas (2011): A Model for Strength and Strain Analysis of Steel Fiber Reinforced Concrete/ Betono, armuoto plienine dispersine armatura, stiprio ir deformaciju apskaiciavimo modelis. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 1 (April 2011).

  https://doi.org/10.3846/13923730.2011.561521

 17. Marčiukaitis, Gediminas / Zabulionis, Darius (2000): Influence of Composition of Mortar Mixture on Strength and Deformability of External Walls/Skiedinio sudėties įtaka išorinių sienos sluoksnių stiprumui ir deforma vimuisi. In: Journal of Civil Engineering and Management, v. 6, n. 2 (April 2000).

  https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531569

 18. Zavalis, Robertas / Jonaitis, Bronius / Marčiukaitis, Gediminas (2013): Numerical and Experimental Analysis of Grouted Hollow Block Masonry under Compression / Bloku Su Betonu Užpildytomis Tuštymemis Gniuždomojo Muro Itempiu Buvio Skaitine Ir Eksperimentine Analize. In: Engineering Structures and Technologies, v. 5, n. 2 (Juli 2013).

  https://doi.org/10.3846/2029882x.2013.811784

 19. Marčiukaitis, Gediminas / Daugevičius, Mykolas / Valivonis, Juozas (2010): The Fragmentation of the Tensioned Zone of the Strengthened Reinforced Concrete Beam with Carbon Fiber Composite. In: Engineering Structures and Technologies, v. 2, n. 4 (Dezember 2010).

  https://doi.org/10.3846/skt.2010.17

 20. Marčiukaitis, Gediminas / Šalna, Remigijus (2010): Analysis of Research and Design Models for the Punchning Shear of Flat RC Slabs. In: Engineering Structures and Technologies, v. 2, n. 3 (September 2010).

  https://doi.org/10.3846/skt.2010.13

 21. Marčiukaitis, Gediminas / Balevičius, Robertas (2009): Stress, Strain and Creep Analysis of the Layered Composite Structures under Sustained Loading. In: Engineering Structures and Technologies, v. 1, n. 3 (September 2009).

  https://doi.org/10.3846/skt.2009.15

 22. Jokūbaitis, Aidas / Marčiukaitis, Gediminas / Valivonis, Juozas / Strauss, Alfred (2018): Influence of cyclic loading and frost on the behavior of bond of three-wire strand. In: Structural Concrete, v. 19, n. 5 (Oktober 2018).

  https://doi.org/10.1002/suco.201700245

 23. Jokūbaitis, Aidas / Marčiukaitis, Gediminas / Valivonis, Juozas (2016): Influence of technological and environmental factors on the behaviour of the reinforcement anchorage zone of prestressed concrete sleepers. In: Construction and Building Materials, v. 121 (September 2016).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.025

 24. Jonaitis, Bronius / Marčiukaitis, Gediminas / Valivonis, Juozas (2009): Analysis of the shear and flexural behaviour of masonry with hollow calcium silicate blocks. In: Engineering Structures, v. 31, n. 4 (April 2009).

  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2009.01.001

 25. Marčiukaitis, Gediminas / Valivonis, Juozas / Jonaitis, Bronius / Kleiza, Jonas / Šalna, Remigijus (2013): The Determination of Stiffness of the Connections of Composite Steel and Concrete Bridge Deck by the Limit Permissible Deflections. In: The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, v. 8, n. 1 (März 2013).

  https://doi.org/10.3846/bjrbe.2013.01

 26. Marčiukaitis, Gediminas / Šalna, Remigijus / Jonaitis, Bronius / Valivonis, Juozas (2011): The Calculation Model for Steel Fibre Reinforced Concrete Punching Zones of Bridge Superstructure and Foundation Slabs. In: The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, v. 6, n. 3 (September 2011).

  https://doi.org/10.3846/bjrbe.2011.25

Eine Veröffentlichung suchen...

Nur verfügbar mit
Mein Structurae

Volltext