Advertisement

Share

Follow

Journal of Composites for Construction - v. 17, n. 2 (April 2013)

Published: April 2013

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Yu, T. / Teng, J. G. 271-279
Dai, Jian-Guo / Gao, W. Y. / Teng, J. G. 217-228
Ozbakkaloglu, Togay 280-291
Noël, Martin / Soudki, Khaled 188-196
Wu, Gang / Zeng, Yi-Hua / Wu, Zhi-Shen / Feng, Wu-Qiang 208-216
Heo, S. / Shin, S. / Lee, C. 167-175
El Meski, F. / Harajli, M. 197-207
Gajdosova, Katarina / Bilcik, Juraj 239-248
Montaigu, Mathieu / Robert, Mathieu / Ahmed, Ehab A. / Benmokrane, Brahim 176-187
Hadi, Muhammad N. S. / Pham, Thong M. / Lei, Xu 229-238
Li, Bing / Qian, Kai / Tran, Cao Thanh Ngoc 259-270
Rovero, Luisa / Focacci, Francesco / Stipo, Gianfranco 249-258

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  26891
 • Date created
  06/01/2019
 • Last Update
  06/01/2019
Premium Partnerships