Advertisement

Share

Follow

Journal of Composites for Construction - v. 22, n. 4 (August 2018)

Published: August 2018

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Ashour, Ahmed / Galal, Khaled / Farnia, Nima 04018013
Nye, Trevor K. / Pantelides, Chris P. / Alkhradji, Tarek 04018014
Yu, Piyong / Silva, Pedro / Nanni, Antonio 04018024
Zhang, Zhu Jing / Bai, Yu / Xiao, Xiao 04018019
Sayed-Ahmed, Ezzeldin Yazeed / Shaat, Amr Abdelsalam / Abdallah, Eid Abdelaziz 04018025
Chen, G. M. / Zhang, J. J. / Jiang, T. / Lin, C. J. / He, Y. H. 04018021
Betts, Dillon / Sadeghian, Pedram / Fam, Amir 04018020
Deng, Kailai / Pan, Peng / Shen, Shaodong / Wang, Haishen / Feng, Peng 04018017
Al Zand, Ahmed W. / Badaruzzaman, Wan Hamidon W. / Mutalib, Azrul A. / Hilo, Salam J. 04018018
Duic, Jason / Kenno, Sara / Das, Sreekanta 04018016
Isleem, Haytham F. / Wang, Zhenyu / Wang, Daiyu / Smith, Scott T. 04018023
Arafa, Ahmed / Farghaly, Ahmed Sabry / Benmokrane, Brahim 06018001
Ghomi, Shervin K. / El-Salakawy, Ehab 04018022
Feng, Peng / Cheng, Shi / Yu, Tao 04018015

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  26890
 • Date created
  06/01/2019
 • Last Update
  06/01/2019
Premium Partnerships