Advertisement

Share

Follow

Published: May 2019

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Barbagallo, F. / Bosco, M. / Marino, E. M. / Rossi, P. P. 484-497
Helwe, Mazen B. / El Kalash, Sana N. / Hantouche, Elie G. 110-120
dos Santos, Marcelo Braga / Coelho, Humberto Tronconi 356-368
Olalusi, Oladimeji Benedict / Viljoen, Celeste 96-109
Lam, Heung-Fai / Yang, Jia-Hua / Beck, James L. 183-202
Erazo, Kalil / Moaveni, Babak / Nagarajaiah, Satish 146-160
Al-Kaseasbeh, Qusay / Mamaghani, Iraj H.P. 498-507
Mondal, Bipul Chandra / Dhar, Ashutosh Sutra 43-51
Jeon, Jun-Chang / Lee, Hee-Hyun 203-215
Ashrafi, Hamed / Vasseghi, Akbar / Hosseini, Mahmood / Bazli, Milad 216-226
Edskär, Ida / Lidelöw, Helena 525-535
Yang, Der-Shen / Wang, C. M. 243-254
Jin, Liu / Zhang, Shuai / Han, Junyan / Li, Dong / Du, Xiuli 456-470
de Oliveira, Julia Pithan / Cardoso, Daniel Carlos Taissum / Sotelino, Elisa Dominguez 436-445
Cao, Wen-Jun / Koh, Chan Ghee / Smith, I. F. C. 410-420
Park, Sejun / Simiu, Emil / Yeo, DongHun 553-563
Farzad, Mahsa / Shafieifar, Mohamadreza / Azizinamini, Atorod 297-305
Su, Li / Mei, Sheng-qi / Pan, Yu-Hua / Wang, Yuan-Feng 161-169
Ryu, Jaeho / Lee, Chang-Hwan / Park, Min Jae / Ju, Young K. 170-182
Huang, Dunwen / Wei, Jun / Liu, Xiaochun / Du, Yongxiao / Zhang, Shizhuo 121-130
Leonetti, Davide / Maljaars, Johan / Snijder, H.H. (Bert) 471-483
Hossain, K. M. A. / Attarde, S. / Anwar, M. S. 13-25
Abdelkarim, Omar I. / Ahmed, Ehab A. / Mohamed, Hamdy M. / Benmokrane, Brahim 282-296
Lyu, Tao / Xu, Changhang / Chen, Guoming / Li, Qingyang / Zhao, Tantan / Zhao, Yipei 131-145
Lu, Xinzheng / Zhang, Lei / Lin, Kaiqi / Li, Yi 227-242
Huber, Tobias / Huber, Patrick / Kollegger, Johann 26-42
Lowes, Laura N. / Lehman, Dawn E. / Whitman, Zach 323-335
Xie, Qifang / Zhang, Lipeng / Wang, Long / Zhou, Weijian / Zhou, Tiegang 446-455
Lu, Zhiwei / Huang, Jun / Li, Yubo / Dai, Shaobin / Peng, Zhong / Liu, Xuan / Zhang, Mingzhong 421-435
Rajagopal, Anurag / Hodges, Dewey H. 321-322
Li, Zhaochao / Zheng, Junxing / Chen, Yizheng 86-95
Zhang, Ailin / Zhang, Yanxia / Liu, Anran / Shao, Dinan / Li, Quangang 382-398
Yuan, Pengfei / He, Baiyan / Zhang, Lianhong / Yuan, Zhe / Ma, Xiaofei 399-409
Sajedi, Siavash / Huang, Qindan 52-63
Hu, Jianhui / Kawaguchi, Ken'ichi / Ma, Junbin 336-344
Su, Lei / Wan, Hua-Ping / Dong, You / Frangopol, Dan M. / Ling, Xian-Zhang 270-281
Gutierrez Soto, Mariantonieta / Adeli, Hojjat 536-552
Wang, Peijun / Wulan, Tuoya / Liu, Mei / Qu, Haiyan / You, Yang 64-85
Kaufmann, Walter / Amin, Ali / Beck, Alexander / Lee, Minu 508-524
Al-Fahdawi, Omar A.S. / Barroso, Luciana R. / Soares, Rachel W. 369-381
Domaneschi, Marco / Cimellaro, Gian Paolo / Scutiero, Gianluca 306-320
Carlon, A. G. / Lopez, R. H. / Espath, L. F. R. / Miguel, L. F. F. / Beck, A. T. 1-12
Javadi, Pasha / Yamakawa, Tetsuo 255-269
Xu, Zhichao / Huang, Qibai 345-355

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  27550
 • Date created
  14/02/2019
 • Last Update
  14/02/2019
Premium Partnerships