Advertisement

Share

Follow

Engineering Structures - April 2018

Published: April 2018

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Wang, Shen 1-7
Xu, Jin-Jun / Chen, Zong-Ping / Ozbakkaloglu, Togay / Zhao, Xin-Yu / Demartino, Cristoforo 161-175
Ye, Jun / Becque, Jurgen / Hajirasouliha, Iman / Mojtabaei, Seyed Mohammad / Lim, James B. P. 55-67
Guo, Tong / Wang, Lei / Xu, Zhenkuan / Hao, Yaowen 192-206
Kallioras, Stylianos / Guerrini, Gabriele / Tomassetti, Umberto / Marchesi, Beatrice / Penna, Andrea / Graziotti, Francesco / Magenes, Guido 231-249
Wang, Zhen / Wang, Jing-Quan / Liu, Tong-Xu / Zhang, Jian 176-191
Akyel, A. / Kolstein, M. H. / Bijlaard, F. S. K. 28-40
Ovuoba, B. / Prinz, G. S. 134-145
Crayssac, Emile / Song, Xiaobin / Wu, Yajie / Li, Kai 223-230
Mesquita, Esequiel / Arêde, António / Pinto, Nuno / Antunes, Paulo / Varum, Humberto 108-117
Hanifehzadeh, Mohammad / Gencturk, Bora / Mousavi, Reza 68-81
Barbosa, Ricardo Antonio / Hansen, Søren Gustenhoff / Cao Hoang, Linh / Hansen, Kurt Kielsgaard 82-95
Sun, Feifei / Wu, Tanye / Mo, Gang 96-107
Lin, Jui-Liang 118-133
Sousa, Luis / Monteiro, Ricardo 8-27
Richard, Benjamin / Voldoire, François / Fontan, Maxime / Mazars, Jacky / Chaudat, Thierry / Abouri, Salim / Bonfils, Nicolas 207-222
Gwon, Sun-Gil / Choi, Dong-Ho 250-264
Al-Salloum, Yousef A. / Alrubaidi, Mohammed A. / Elsanadedy, Hussein M. / Almusallam, Tarek H. / Iqbal, Rizwan A. 146-160
Desnerck, Pieter / Lees, Janet M. / Morley, Chris T. 41-54

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  18054
 • Date created
  02/12/2018
 • Last Update
  02/12/2018
Premium Partnerships