• DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Multiple Criteria Evaluation of Construction Tenders in Accordance With the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania/Statybos rangos pasiūlymų daugiatikslis vertinimas, atsižvelgiant į lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas

Autor(en):

Medium: Fachartikel
Sprache(n): lv 
Veröffentlicht in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 6, v. 6
Seite(n): 440-444
DOI: 10.3846/13921525.2000.10531628
Abstrakt:

Norint tinkamai įvertinti statybos rangos pasiūlymus, būtina įvertinti bent keletą kriterijų. Nors statybos rangos pasiūlymų daugiatikslis vertinimas yra pakankamai plačiai išnagrinėtas literatūroje, toks vertinimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą iki šiol moksliškai nenagrinėtas. Nors nei šiame įstatyme, nei poįstatyminiuose norminiuose aktuose nevartojama daugiatikslio įvertinimo sąvoka. šiuo įstatymu yra įtvirtinta galimybė pasiūlymų vertinimo kriterijumi pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. Straipsnyje atlikta teisės aktų analizė rodo, kad vertinant rangovų pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų yra numatyta daugiatikslio rangovų pasiūlymų vertinimo galimybė. Atlikta Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų analizė rodo, kad rangovų pasiūlymų daugiatikslį vertinimą galima suskirstyti į tris stadijas. Pirmojoje stadijoje yra atmetami pasiūlymai, kurie neatitinka konkurso dokumentų reikalavimų. Antrojoje stadijoje atmetami pasiūlymai tų tiekėjų, kurie neatitinka perkančiosios organizacijos keliamų kvalifikacinių reikalavimų. Trečiojoje stadijoje atliekamas tinkamų pasiūlymų daugiatikslis vertinimas. Parodoma, kad vertinant rangovų pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose gali būti taikomas modifikuotas daugiatikslio vertinimo kriterijus, kuris literatūroje yra žinomas MWSD1 vardu [2]. Pagrindinis jo skirtumas nuo literatūroje aprašyto yra dviejų lygių svorio koeficientų sistema (4 lentelė). Viešųjų pirkimų įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai numato ir daugiau daugiatikslio vertinimo galimybių apribojimų, kurie ir yra analizuojami straipsnyje. Tolesnis statybos rangos pasiūlymų daugiatikslis vertinimas, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymą, leistų užsakovams pasirinkti geresnius pasiūlymus, o rangovams—parengti konkurencingesnius.

Copyright: © 2000 The Author(s). Published by VGTU Press.
Lizenz:

Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden.

 • Über diese
  Datenseite
 • Reference-ID
  10363709
 • Veröffentlicht am:
  12.08.2019
 • Geändert am:
  27.08.2019