• DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Higher Order Integration Methods for Structural Dynamics Problems/Aukštesnės eilės integravimo metodai struktūrinės dinamikos uždaviniams spręsti

Autor(en):
Medium: Fachartikel
Sprache(n): lv 
Veröffentlicht in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 7, v. 2
Seite(n): 6-12
DOI: 10.3846/13921525.1996.10531649
Abstrakt:

Laiko baigtinių elementų metodai leidžia sudaryti efektyvius struktūrinės dinamikos uždavinių sprendimo algoritmus. Jų variacinės formuluotės sudaromos panaudojant tolydines laiko funkcijas. Paprastosios diferencialinės lygtys, gautos po diskretizacijos erdvėje, yra padauginamos iš svorio funkcijų ir integruojamos laiko intervaluose. Pastaruoju metu plačiai tyrinėtas trūkus laike Galiorkino metodas, sukurtas remiantis diferencialinių lygčių sprendimo teorija. Jo pagrindinė idėja yra ta, kad diskretiniais laiko momentais ieškomieji parametrai gali būti trūkūs. Trūkio operatorius pateiktas lygtyje (3). Svorio funkcija aprašoma lygtimi (6). Trūkaus laike Galiorkino metodo, skirto struktūrinės dinamikos uždavinių sprendimui, variacinė formuluotė yra pateikta lygtyse (9–13). Ši formuluotė įgalina sukurti hierarchinę algoritmų šeimą, panaudojant skirtingos eilės laiko interpoliacines funkcijas. Lygčių sistema, gauta panaudojant tiesines laiko interpoliacines funkcijas, yra pateikta lygtyje (17). Kvadratinės laiko interpoliacinės funkcijos sukuria lygčių sistemą (21). Aukštesnės eilės laiko interpoliacinės funkcijos sukuria hierarchinę lygċių sistemos struktūrą. Lyčių sistemos (17) koeficientų matrica, atitinkanti tiesines laiko interpoliacines funkcijas, yra lygčių sistemos (21), atitinkančios kvadratines laiko interpoliacines funkcijas, koeficientų submatrica. Pagrindinės algoritmų šeimos charakteristikos nustatomos klasikiniais modalinės analizės būdais. Pateikiami gautų charakteristikų palyginimai su kitais metodais.

Copyright: © 1996 The Author(s). Published by VGTU Press.
Lizenz:

Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden.

 • Über diese
  Datenseite
 • Reference-ID
  10363917
 • Veröffentlicht am:
  12.08.2019
 • Geändert am:
  27.08.2019